Domů  •   

Domů

Projekt THESEIS “Training on Health and Safety for workers in the Environment Industrial Sector” (Vzdělávání BOZP pro pracovníky v eko-průmyslu”) je součástí celoživotního vzdělávání programu LEONARDO DA VINCI “Multilateral Projects for Development of innovation (Grant Agreement reference no 2011-3988/001-001 ze dne 11/11/2011, Project no 518718-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LMP). Tento projekt byl realizován za finanční podpory Program celoživotního učení Evropské unie.

Projekt bude trvat 24 měsíců, od 1.11.2011 do 31.10.2013

Vedoucím a koordinátorem projektu je SIGMA Consultants Ltd (SIGMA) z Řecka, konzultační firma specializující se na tvorbu systémů v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kvality řízení. Na projektu THESEIS spolupracuje 11 partnerů z 8 zemí (Řecka, Belgie, Německa, České republiky, Finska, Švédska, Polska a Bulharska).