Αρχική

Το έργο THESEIS «Εκπαίδευση για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων στον τομέα της Βιομηχανίας Περιβάλλοντος» έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της δράσης του LEONARDO DA VINCI πολυμερή σχέδια για την ανάπτυξη της καινοτομίας ( Συμφωνία επιχορήγησης  2011-3988/001 -001, 11/11/2011, Αριθμ. Έργο  518718-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LMP).

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες, από την 1.11.2011 έως την 31.10.2013

Συντονιστής δικαιούχος του έργου είναι η εταιρεία  SIGMA Consultants ΕΠΕ (SIGMA) – Ελλάδα, μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στην ανάπτυξη του Περιβάλλοντος / Συστημάτων Διαχείρισης H & S / Ποιότητας.  Το έργο THESEIS  περιλαμβάνει άλλους έντεκα (11)  εταίρους από οκτώ χώρες Ελλάδα, Βέλγιο, τη Γερμανία, Τσεχία, Φινλανδία, Σουηδία, Πολωνία και Βουλγαρία.