Strona główna

Projekt THESEIS pt. „Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników związanych z ochroną środowiska” (Training on Health and Safety for workers in the Environment Industrial Sector) został sfinansowany w ramach Wielostronnych Projektów LEONARDO DA VINCI dla rozwoju innowacji, stanowiących element programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (umowę dotacyjną na realizację tego projektu, o numerze referencyjnym 2011-3988/001-001, podpisano w dniu 11.11.2011 r.; numer projektu 518718-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LMP). Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Program Uczenie się przez całe życie  Unia Europejska.

Okres realizacji projektu THESEIS obejmuje 24 miesiące, tj. od 1.11.2011r. do 31.10.2013 r.

Beneficjentem koordynującym projekt jest SIGMA Consultants Ltd (SIGMA) – grecka firma konsultingowa, specjalizująca się w rozwoju systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Projekt THESEIS realizuje 12 instytucji z ośmiu krajów UE: Grecji, Polski, Belgii, Niemiec, Republiki Czech, Finlandii, Szwecji i Bułgarii.