19.09.13  Konferencja końcowa

Final Conference

W Konferencji prezentującej rezultaty uzyskane w ramach projektu THESEIS “Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pracowników  związanych z ochroną środowiska”  (Saloniki, 19 września 2013 r.) wzięło udział 55 osób. Organizatorem Konferencji była Federacja Przemysłów Północnej Grecji.  W imieniu organizatorów konferencję otworzyła i  obradom  przewodniczyła Monika Nagy.

Pierwsza sesja Konferencji końcowej poświęcona była prezentacji rezultatów uzyskanych w wyniku realizacji projektu THESEIS. Thanasis Manoloudis (Koordynator projektu z SIGMA Consultants) przybliżył cele i zakres projektu oraz wykonane w jego ramach zadania. Metaxenia Delaki (SIGMA Consultants) zademonstrowała jak korzystać z Platformy szkoleniowej projektu THESEIS, poprzez którą jest dostęp do opracowanego modelu szkolenia BHP, w formie interaktywnej platformy w formacie 3D, przedstawiającej modelowy schemat oczyszczalni ścieków. Bram Schittecatte (PREVENT) zaprezentował możliwe zastosowania szkoleń przeprowadzanych w Belgii z użyciem modelu VET THESEIS.

W następnej sesji zostały zaprezentowane doświadczenia i najlepsze praktyki  z  oczyszczalni ścieków komunalnych z krajów europejskich. Prezentacje wygłosili m.in. Viktoria Slavkova (Regionalna Fundacja Rozwoju – Bułgaria), Themis Kasampalis (SWFM-QF Project – Grecja), Antonis Targoutzidis  (Hellenski Instytut ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Zawodowego), Eero Priha (Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego) i Katarzyna Rymwid-Mickiewicz (IOŚ-PIB – Polska), która zaprezentowała:

  • działalność badawczą Instytutu Ochrony Środowiska – PIB w zakresie oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko i uzyskiwanych efektów ekologicznych tego typu inwestycji,
  • oczyszczalnię ścieków „Czajka” w Warszawie – największą inwestycję ekologiczną ostatnich lat w Europie (na podstawie materiałów udostępnionych przez MPWiK S.A.).

Konferencja zakończyła się sukcesem, potwierdzonym w trakcie dyskusji na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dobrych praktyk stosowanych w zakresie gospodarowania odpadami i oczyszczania ścieków komunalnych w różnych krajach w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Dokumentacja dotycząca konferencji (program konferencji, zdjęcia, lista uczestników) jest dostępna w j. angielskim (poniżej).