Warsztaty – testowanie

W ramach testowania pilotowej wersji modelu VET-THESEIS dostępnej on-line poprzez Platformę szkoleniową na portalu projektu THESEIS partnerzy z IOŚ-PIB, HIOHS, PREVENT, F-bb, VUBP, FIOH, i STPKC zorganizowali siedem jednodniowych warsztatów.

Partner Wiodący w bloku tematycznym WP-5 (F-bb):

  • podsumował rezultaty uzyskane w ramach testowania pilotowej wersji modelu VET-THESEIS, bazując na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych on-line, których celem była ocena modelu i jego przydatności w szkoleniach w zakresie bhp pracowników związanych z oczyszczaniem ścieków i z gospodarowaniem odpadami,
  • przygotował wspólny raport z przeprowadzonej oceny pilotowej wersji modelu VET-THESEIS, uwzględniając wkład z ww. krajów partnerskich. Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć  tutaj.