Partnerzy

W ramach projektu THESEIS współpracuje 12 partnerów z 8 krajów Europy północnej, środkowej i południowej. Analizują oni istniejące w poszczególnych krajach, zróżnicowane kwalifikacje pracowników w zakresie BHP, warunki środowiska pracy oraz potrzeby w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego pracowników eko-przemysłu, a także opracowują nowoczesne metody przeprowadzania takich szkoleń i odpowiednie materiały szkoleniowe.

Partnerzy projektu THESEIS mają doświadczenie w zakresie metod pedagogicznych, opracowywania internetowych narzędzi szkoleń, kształcenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska oraz kształcenia/szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Konsorcjum w takim składzie dysponuje niezbędnym doświadczeniem, wiedzą merytoryczną i umiejętnościami, warunkującymi osiągnięcie celów stawianych w projekcie.