FAQ

How can I enter the THESEIS training platform?

Model VET-THESEIS jest dostępny na Platformie szkoleniowej. Wejście na tę platformę jest bezpłatne. Hasła dostępu są udostępniane na podstawie prośby skierowanej bezpośrednio do kierownika projektu THESEIS (info@theseis-training.eu) .

W jaki sposób mogę otrzymywać THESEIS e-Newsletter?

Najlepiej zaprenumeruj THESEIS e-Newsletter, aby otrzymywać informacje o postępach w realizacji projektu THESEIS. Wystarczy tylko wprowadzić swój adres emailowy i kliknąć przycisk „subskrypcja”, który znajduje się w lewym dolnym narożniku na stronie głównej portalu THESEIS.
Enter answer here
Enter answer here
Enter answer here

W jaki sposób mogę skierować moje pytania?

Prosimy przesyłać pytania dotyczące projektu THESEIS i/lub innych zagadnień związanych z szkoleniami w zakresie BHP itp. na adres  info@thesei-training.eu. Ekspert z zespołu THESEIS udzieli odpowiedzi bezpośrednio drogą e-mailową, a także zamieści ją w zakładce FAQ na portalu internetowym THESEIS.