Helleński Instytut ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Zawodowego

http://www.elinyae.gr

Utworzenie w Grecji Hellenic Institute for Occupational Health and Safety (HIOHS) – Helleński Instytut ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Zawodowego - wynikło z potrzeby dalszego promowania i wspierania bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku pracy, a także współpracy krajowych partnerów społecznych: związków zawodowych i pracodawców. HIOHS jest dwustronną organizacją non-profit, a jej celem jest zapewnienie naukowego i technicznego wsparcia wszystkim zaangażowanym w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również przyczynianie się do poprawy warunków BHP poprzez doradztwo udzielane decydentom i ustawodawcom w Grecji.

Aby osiągnąć swój cel ukierunkowany na promowanie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, HIOHS opracował dokumentację i informacje w zakresie badań stosowanych i działań szkoleniowych. HIOHS, jako certyfikowane centrum szkolenia, prowadzi seminaria szkoleniowe, programy i spotkania, jak również działania ukierunkowane na potrzeby inżynierów bezpieczeństwa, lekarzy medycyny pracy, członków komisji BHP, a także działania w zakresie wewnętrznych programów zakładowych, przyczyniające się do rozpowszechnienia wyników badań w zakresie BHP. Struktura organizacyjna HIOHS składa się z trzech ośrodków utworzonych dla poszczególnych działań, zlokalizowanych w Atenach i sześciu oddziałów regionalnych z siedzibą w Salonikach, Giannina, Trypolisie, Volos, Komotini i Irakleio.