Platforma szkoleniowa

Model VET-THESEIS wykorzystuje wszystkie niezbędne usługi do opracowania kursów szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla osób pracujących w sektorach gospodarki związanych z ochroną środowiska, w szczególności z gospodarką ściekową i odpadową, udostępnione poprzez Wirtualną Platformę Wspólnoty THESEIS (VCP) działającą w trybie on-line.

Model VET-THESEIS jest interakcyjną platformą, w formacie 3D, przedstawiającą modelowy plan oczyszczalni ścieków z pełnym procesem technologicznym. Zastosowana technologia umożliwia ekstremalnie szybkie ładowanie materiałów szkoleniowych w zakresie BHP odnośnie wybranych obiektów z terenu oczyszczalni ścieków.

Materiały szkoleniowe podzielono na 4 rozdziały:

I. WSTĘP

ΙΙ. PRZEGLĄD: OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

III. ZAGROŻENIA (Teoria i test sprawdzający)

IV. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY (Teoria i test sprawdzający)

Model VET-THESEIS jest dostępny na Platformie szkoleniowej. Wejście na tę platformę jest bezpłatne. Hasła dostępu są udostępniane na podstawie prośby skierowanej bezpośrednio do kierownika projektu THESEIS (info@theseis-training.eu).

W celu oceny i dalszego udoskonalania modelu VET-THESEIS został przygotowany on-line kwestionariusz. Udział w procesie oceny jest możliwy do dnia 15.07.2013 r.

  

Wejście na platformę szkoleniową:            WEJŚCIE  
Ocena modelu VET-THESEIS: OCENA