Podręcznik zapewniania jakości

Celem podręcznika jest zdefiniowanie procedur postępowania i wytycznych, które będą stosowane przez liderów poszczególnych bloków tematycznych (WP) w celu zapewnienia wysokich standardów jakości wykonanych prac w ramach projektu THESEIS. Wymagane procedury dotyczą:

a)       systemu komunikowania między uczestnikami projektu,

b)       opracowania raportów i założonych rezultatów,

c)       przeprowadzania przeglądów różnego rodzaju raportów i rezultatów,

d)       udzielania informacji przez  kierownictwo projektu o wynikach audytów jakości i o działaniach naprawczych, które należy podjąć w celu usunięcia nieprawidłowości na jak najwcześniejszym etapie realizacji poszczególnych bloków tematycznych.

Podręcznik zapewnienia jakości jest dostępny w j. angielskim jedynie dla partnerów realizujących projekt THESEIS i innych uczestników procesu nadzoru (tym dla jednostek upoważnionych przez Komisję Europejską i dla recenzentów projektu).