Podręcznik komunikacji i upowszechniania wyników

Podręcznik w wersji angielskiej obejmuje zagadnienia takie jak: cele strategiczne programu upowszechniania, wewnętrzny i zewnętrzny system komunikowania, przedmiot i narzędzi popularyzowania rezultatów projektu THESEIS, zadania i zakres odpowiedzialności, zasady i przepisy, loga projektu, osoby kontaktowe itd.  (C&D Handbook / EN)