Newslettery THESEIS

Co 6 miesięcy w korelacji do organizowanych spotkań koordynacyjnych są opracowywane newslettery dostarczające informacje o postępach w realizacji projektu i dostępnych rezultatach na poszczególnych etapach rozwoju projektu THESEIS. Newslettery dostępne w językach krajów uczestniczących w projekcie THESEIS są upowszechniane wśród sieci skupiających osoby potencjalnie zainteresowane wynikami projektu w formacie elektronicznym w drodze emailowej. W celu uzyskania dostępu do tych newsletterów, proszę kliknąć  tutaj.

Można również otrzymywać e-newslettery bezpośrednio z platformy THESEIS. Wystarczy wpisać własny adres e-mailowy (na dole w okienku po lewej stronie na portalu THESEIS) i zatwierdzić subskrypcję (klikając na napis subskrypcja).