Spotkania koordynacyjne THESEIS

Cyklicznie organizowane spotkania koordynacyjne w ramach projektu  THESEIS stwarzają możliwość wymiany poglądów i szerszej dyskusji zagadnień merytorycznych, finansowych i organizacyjnych między osobami zarządzającymi a partnerami realizującymi projekt THESEIS.  Aby uzyskać więcej informacji należy kliknąć tutaj.