Raport przejściowy

Raport przejściowy o postępach w realizacji projektu THESEIS został zaakceptowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), na podstawie oceny przeprowadzonej w jej imieniu przez  eksperta zewnętrznego.

Część raportu przejściowego sporządzonego w j. angielskim jest ogólnie dostępna zarówno na portalu internetowym ADAM, jak i w tym oknie portalu  THESEIS  (Progress Report / EN)