PRZEJŚCIOWY RAPORT W ZAKRESIE JAKOŚCI

Przejściowy raport w zakresie jakości zawiera ocenę uzyskanych w projekcie THESEIS rezultatów od momentu rozpoczęcia projektu do połowy okresu jego realizacji (tj. do 30.10.2012 r.) w kontekście wdrożonych środków kontroli i zapewnienia uzyskania wymaganego poziomu jakości. EN1,  EN2