THESEIS Virtual Community Platform

Wersja demonstracyjna modelu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET – Vocational Education and Training) bazuje na pracy grupowej i wykorzystuje wszystkie niezbędne usługi służące nauce udostępnione przez Wirtualną Platformę Wspólnoty THESEIS (VCP – Virtual Community Platform) w celu przygotowania kursów szkoleniowych.

VCP THESEIS jest narzędziem działającym w trybie online, które pozwala wszystkim członkom THESEIS na dostęp do określonych materiałów, grup i usług z każdego miejsca na świecie za pomocą przeglądarki internetowej. Każda usługa odgrywa ważną rolę w tworzeniu grup współpracy online, jak również we wzajemnym komunikowaniu się i wymianie oraz publikowaniu różnych informacji.

Wejście na platformę dla zarejestrowanych użytkowników :
Zapomniałeś hasła?
Utwórz konto (zgłoszenia są akceptowane ręcznie):