Plan wdrażania projektu

Głównym celem opracowania Planu wdrażania projektu było zidentyfikowanie i opisanie możliwych sposobów efektywnego wykorzystania wyników uzyskanych w ramach realizacji projektu THESEIS oraz ustanowienie dla partnerów stosownych działań ukierunkowanych na dalsze pomyślne i zrównoważone wykorzystanie rezultatów projektu w eko-przemyśle.

Generalnie plan bazuje na Strategii komunikacji i upowszechniania opracowanej przez konsorcjum THESEIS, adaptując do efektywnego wykorzystania modelu VET-THESEIS odpowiednie narzędzia i kanały ułatwiające korzystanie z kursu szkoleniowego BHP. Dodatkowo w planie zamieszczono przegląd wszystkich rezultatów projektu THESEIS w celu ich propagowania również po zakończeniu realizacji projektu.  Aktualny Plan wdrażania projektu THESEIS dostarcza listę sprawdzającą dla wyników dotychczasowej działalności jaki i program przyszłych możliwych działań na rzecz podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie celu i zakresu projektu THESEIS, jego rezultatów i ich wykorzystania pod kątem podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorach związanych z ochroną środowiska.   (Exploitation Plan / EN).