EFEKTY KSZTAŁCENIA/SZKOLENIA

Przy opracowaniu zawartości merytorycznej modelu VET-THESEIS uwzględniono efekty kształcenia (szkolenia) wynikające z dwóch oddzielnych przeglądów badawczych przeprowadzonych we wstępnej fazie projektu, podsumowanych w „Transnarodowym raporcie zbiorczym”, dostępnym jedynie w j. angielskim.

Możliwe do uzyskania w wyniku korzystania z modelu VET-THESEIS efekty kształcenia/szkolenia (Learning Outcomes) przedstawiono w sposób kompleksowy w formie opisowej macierzy podzielonej na poszczególne elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wprowadzenie szczegółowych opisów efektów szkolenia w formie matrycy umożliwi porównanie poszczególnych krajowych programów szkolenia w zakresie BHP i ułatwi przeprowadzenie kolejnych ocen   rezultatów szkoleń przeprowadzanych wśród pracowników zatrudnionych w eko-przemyśle.   (Learning Outcomes Matrix / EN)