Testowanie i ocena modelu VET-THESEIS

W ramach testowania on-line materiałów szkoleniowych (demo modelu VET-THESEIS), partnerzy projektu (P3, P4, P5, P6, P7, P8 i P9) zorganizowali siedem jednodniowych warsztatów. W warsztatach testujących wzięli udział przedstawiciele pracowników eko-przemysłu, studentów i bezrobotnych.
Testowanie pilotowej wersji modelu VET-THESEIS, dostępnego poprzez Platformę szkoleniową, pozwoliło zainteresowanym osobom z grup docelowych sprawdzenie funkcjonalności i zakresu merytorycznego modelu VET-THESEIS (kursu szkoleniowego w zakresie BHP przeznaczonego dla pracowników eko-przemysłu), opracowanego w ramach projektu THESEIS, przed jego szerszym upowszechnieniem. Testy próbne przeprowadzone w krajach partnerskich stanowiły walidację modelu na poziomie transeuropejskim.

Instytut Badawczy Kształcenia i Szkolenia Zawodowego z Norymbergii (Partner wiodący w WP-5) podsumował rezultaty uzyskane w ramach testowania pilotowej wersji modelu VET-THESEIS, bazując na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych on-line, których celem była ocena modelu i jego przydatności w szkoleniach w zakresie bhp pracowników związanych z oczyszczaniem ścieków i z gospodarowaniem odpadami. Ponadto przygotował wspólny raport w j. angielskim z przeprowadzonej oceny pilotowej wersji modelu VET-THESEIS, uwzględniając wkład opracowany przez poszczególnych partnerów. (Evaluation Report / EN)

Jednostka Zarządzająca realizacją projektu THESEIS wykorzystała wnioski z Raportu oceniającego przy sporządzaniu końcowej wersji modelu VET-THESEIS, stanowiącego wsparcie dla nowoczesnego podejścia do szkolenia w zakresie BHP pracowników eko-przemysłu, wykorzystującego możliwości stwarzane przez środowisko e-learning.